Föreläsning 2

Plats: Mötesplatsen Treklangen Valthornvägen 19 A

15 oktober

Tid: 18:30– 20:30

Föreläsning 2:

Att forma trygga, kompetenta barn.

En timmes föreläsning och en halvtimmes fråge/diskussion.

Föreläsare:Triple P utövare

Anmälan:

foraldravagledning@uppsala.se

Anna Hanning 018/7275651

anna.hanning@uppsala.se

Agneta Nyberg 018/7275652

agneta.nyberg@uppsala.se