Föreläsning 3

Plats: Flogsta förskola Flogstavägen 95

16 september

Tid: 18:30– 20:00

Föreläsning 3:

Att forma motståndskraftiga barn.

En timmes föreläsning och en halvtimmes fråge/diskussion.

Föreläsare:Triple P utövare

Anmälan:

foraldravagledning@uppsala.se

Anna Hanning 018/7275651

anna.hanning@uppsala.se

Agneta Nyberg 018/7275652

agneta.nyberg@uppsala.se