Föreläsning på engelska

Plats: Flogsta förskola

9 november

Tid: 18:00 – 19:30

Välkommen att delta på denna föreläsningsserie som ges på tisdagar v.45, 46 och 47 kod engelsk IRL. Den är kostnadsfri.

OBS! Denna föreläsningsserie sker på Flogsta förskolan. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och ber alla deltagare att stanna hemma vid förkylningssymtom.

Tema 1: Styrkan med positivt föräldraskap

- Att vara förälder idag, förbereda och förebygga

Tema 2: Att forma trygga och kompetenta barn

- Hur du kan hjälpa ditt barn att bygga självkänsla

Tema 3: Att forma motståndskraftiga barn

- Hur du kan lära ditt barn att hantera känslor 

I varje föreläsning ingår:

Ca 60 minuter föreläsning av certifierad Triple P-utövare.

Efter föreläsningen har vi också en kortare frågestund
Obs! Anmäl med kod: engelsk IRL. 

foraldravagledning@uppsala.se

Elin Andersson 0766-984996

Sandrine Karlsson 0766-986065