Föreläsningar våren 2022

Även nästa termin kommer vi erbjuda föreläsningar digitalt på Teams men också fysiskt på plats. Du kommer kunna välja på dagföreläsningar och kvällsföreläsningar.

I vårt kalendarium kan du läsa mer och anmäla dig till oss.

25 november 2021