Triple P föreläsningar- fysiskt på plats

Välkommen att delta på föreläsningsserier som ges fysiskt på plats igen på olika platser i Uppsala! De är alla kostnadsfria. OBS! Dessa föreläsningsserier sker i lånade lokaler. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och ber alla deltagare att stanna hemma vid förkylningssymtom.

FÖRELÄSNINGAR, en gång i veckan under tre veckor, FYSISKA PÅ PLATS.

Läs mer i kalendariumet

 I varje föreläsning ingår:

Tema 1: Styrkan med positivt föräldraskap

- Att vara förälder idag, förbereda och förebygga

Tema 2: Att forma trygga och kompetenta barn

- Hur du kan hjälpa ditt barn att bygga självkänsla

Tema 3: Att forma motståndskraftiga barn

- Hur du kan lära ditt barn att hantera känslor 

Ca 60 minuter föreläsning av certifierad Triple P-utövare. Efter föreläsningen har vi också en kortare frågestund. 

Anmälan till föreläsningarna sker till:

foraldravagledning@uppsala.se  

Elin Andersson 0766-984996
Sandrine Karlsson 0766-986065

 

15 mars 2022