Vanlig verksamhet

Angående coronaviruset pågår Triple P's aktiviteter som vanligt till andra direktiv kommer. Om vi ställer in aktiviteter meddelar vi berörda familjer.

16 mars 2020