Vi pausar grupper och föreläsningar

I Coronans spår pausar vi nu alla grupper och föreläsningar i april och maj. Så fort vi kan komma igång igen skriver vi det på hemsidan. Du som vill träffa någon av våra rådgivare kan självklart boka tid för rådgivning genom att ringa oss eller anmäla dig här på hemsidan.

Då vi pausar grupp och föreläsningar i april har du möjlighet att få enskild rådgivning:

20 minuter - fyra rådgivningstillfällen.
Föräldrarna får ett häfte ”Positivt föräldraskap” med information om olika strategier som de kan prova i samspelet med sina barn. Vilka och hur de ska användas diskuteras fram med rådgivaren.

2 april 2020