Pga av att det blev så snabbt slut på platser på våra Grupp Triple P denna termin har vi planerat in en extra Helg Grupp!