Föräldravägledningen Triple P

Föräldravägledningen Triple P strävar efter att göra föräldraskapet enklare och roligare.

Kostnadsfri föräldravägledning

I Uppsala kommun erbjuds föräldrar till barn 0-5 år föräldravägledning genom Triple P, Programmet för Positivt föräldraskap.

Fakta om Triple PLogga
Programmet för Positivt föräldraskap, Triple P, syftar till att stärka positiva föräldra-/barnrelationer.
Programmet innehåller flera nivåer av insatser, bygger på lång erfarenhet av forskning (evidensbaserad) och har anpassats till svenska förhållanden.
Föräldravägledningen i Uppsala ges på följande nivåer:
*Föreläsning (nivå 2)
* Enskild rådgivning (nivå 3)
*Grupp Triple P (nivå 4)
Föreläsning:
Föreläsningar berör tre olika teman:
*Styrkan med positivt föräldraskap/ Att vara förälder idag/
*Att forma trygga, kompetenta barn/ Hur man hjälper barn att bygga självkänsla
*Att forma motståndskraftiga barn/ Hur man hanterar känslor
Föreläsningarna är 60 minuter med efterföljande fråge/ diskussionsstund på 30 minuter.
Triple P lär ut enkla verktyg för hur föräldrar kan lösa vardagsproblem och vägleda sina barn till trygga individer.
De viktigaste grunderna är att fokusera på familjens styrkor, ha kvalitetstid tillsammans, att sätta gränser, att tydliga förväntningar och förutsägbara rutiner. 
Det är också viktigt att tro på sig själv som förälder och känna att det man gör är tillräckligt. Barnpassning kan ordnas på plats.
Enskild rådgivning
20 minuter - fyra rådgivningstillfällen.
Föräldrarna får ett häfte ”Positivt föräldraskap” med information om olika strategier som de kan prova i samspelet med sina barn. Vilka och hur de ska användas diskuteras fram med rådgivaren.
Grupp Triple P
Upplever du att det finns situationer i familjen som är jobbiga flera gånger i veckan?
Vill du träffa andra föräldrar samt få verktyg som du kan använda för att känna dig tryggare i din föräldraroll?
Många föräldrar vill gärna träffa andra föräldrar och prata om barn och föräldraskap, eftersom det inte alltid är lätt att vara förälder idag.Då kan föräldravägledning i grupp vara något för dig.
Gruppträffarnas innehåll:
Vi kommer att prata om hur du kan göra för att få ett lugnt och positivt familjeliv och stärka relationen till ditt barn. Du får också möjlighet att fundera kring hur det är i din familj och sådant som du som förälder kan vilja förändra. Dessutom finns möjlighet att med vägledning prova olika verktyg och strategier hemma.
Vi träffas 1 gång per vecka under 4 veckor. Därefter ringer föräldravägledaren 1 gång per vecka under 3 veckor och sedan träffas vi en sista gång för avslutning. Gruppträffarna är 2 timmar och vi bjuder på fika. Även barnpassning kan ordnas på plats.

 

Uppdaterad: