Digital föreläsningsserie på engelska

Plats: Digitalt på Teams

30 augusti

Tid: 18:00 – 19:30

Välkommen att delta på denna föreläsningsserie som ges på tisdagar v.35, 36 och 37 kod föreläsning Engelska. Den är kostnadsfri och är digital.

Tema 1: Styrkan med positivt föräldraskap

- Att vara förälder idag, förbereda och förebygga

Tema 2: Att forma trygga och kompetenta barn

- Hur du kan hjälpa ditt barn att bygga självkänsla

Tema 3: Att forma motståndskraftiga barn

- Hur du kan lära ditt barn att hantera känslor 

I varje föreläsning ingår:

Ca 60 minuter föreläsning av certifierad Triple P-utövare med en paus mitt i för frågor och bensträckare.
Efter föreläsningen har vi också en kortare frågestund, dvs då kan du som deltagare använda din mikrofon. Det är upp till dig som deltar om du vill det samt om du vill ha kameran på under frågestunderna. Om du har personliga känsliga frågor kan du maila utövarna/föreläsaren eller med dem boka fortsatt enskild rådgivning via telefon vid ett annat tillfälle. (Läsinfo om vårt upplägg utifrån sekretess i TEAMS).  
En folder med föreläsningens innehåll postas hem till din hemadress.

Obs! Anmäl med kod föreläsning Engelska här foraldravagledning@uppsala.se

 Elin Andersson 0766-984996

Sandrine Karlsson 0766-986065