Föreläsningar

På föreläsningarna tar vi upp följande teman:

  • Styrkan med positivt föräldraskap/att vara förälder i dag.
  • Att forma trygga, kompetenta barn/hur man hjälper barn att bygga självkänsla.
  • Att forma motståndskraftiga barn/hur man hanterar känslor.

Föreläsningarna är 60 minuter. Sedan är det en fråge- och diskussionsstund på 30 minuter.
På våra digitala föreläsningar utgår diskussionsstunden.

Barn med getter

Uppdaterad: