Enskild rådgivning

Om du väljer enskild rådgivning går du på fyra rådgivningstillfällen som är cirka 30 minuter per gång. Du får också ett häfte som heter Positivt föräldraskap. I häftet finns information om olika strategier som du kan testa hemma med ditt barn och även strategier för ditt eget beteende.

Tillsammans med rådgivaren diskuterar du vilka strategier som är lämpliga att använda och hur. Ni hjälps sedan åt att forma strategierna så att de passar i er familj.

Mamma läser för son

Uppdaterad: