Digital föreläsningsserie på engelska

Plats: Digitalt på Teams

6 november

Tid: 18:00 – 19:30

Mondays at week 45, 46 and 47. It´s free of cost!

Seminar 1: The power of positive parenting

- To be a parent, to prepare and prevent

Seminar 2: How to raise confident children

- How to help your child develop skills in selfconfidence and self esteam

Tema 3: How to raise recilient children

- How to support your child´s feelings and emotional development 

In every seminar you will get:

About a 60 minutes lecture by certificated Triple P tutors. There will also be a short break in the middle. For questions or further discussion aftewards, please give us a call or email us. The information from the seminars will also be sent to your postal adress after the seminar series ended.

Register or sign up by emailing the code: english/engelsk to:  foraldravagledning@uppsala.se

Or give us a call:

Elin Andersson 0766-984996

Sandrine Karlsson 0766-986065

                      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Välkommen att delta på denna föreläsningsserie som ges på måndagar v.45, 46 och 47. Den är kostnadsfri och är digital.

Tema 1: Styrkan med positivt föräldraskap

- Att vara förälder idag, förbereda och förebygga

Tema 2: Att forma trygga och kompetenta barn

- Hur du kan hjälpa ditt barn att bygga självkänsla

Tema 3: Att forma motståndskraftiga barn

- Hur du kan lära ditt barn att hantera känslor 

I varje föreläsning ingår:

Ca 60 minuter föreläsning av certifierad Triple P-utövare med en paus mitt i för bensträckare.
Om du har frågor på innehållet eller personliga känsliga frågor kan du maila utövarna/föreläsaren eller med dem boka fortsatt enskild rådgivning via telefon vid ett annat tillfälle. Det går även bra att delta på föreläsningar som vi håller på förskolor och bibliotek. Där är det lättare att direkt ställa en fråga till utövaren. (Läsinfo om vårt upplägg utifrån sekretess i TEAMS).  
En folder med föreläsningens innehåll postas hem till din hemadress.

Obs! Anmäl med kod engelsk här 

 Elin Andersson 0766-984996

Sandrine Karlsson 0766-986065